Ознаке

 неолит (грч. neos, lithos камен ) геол. млађе камено доба, доба глачаног камена (трајало у Европи од 10000 – 3000. год. пре н.е.), када су људи употребљавали камен за своје потребе (оружје, оруђе, зидање и др.), подизали градове, насеља и бавили се већ земљорадњом и сточарством; неолитик  
Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, Београд, Просвета, 2006. (9. изд.; стр. 584)